20.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
20.04.2021
20.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
20.04.2021
20.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
20.04.2021
21.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
21.04.2021
21.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
21.04.2021
21.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
21.04.2021
22.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
22.04.2021
22.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
22.04.2021
22.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
22.04.2021
23.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
10:00
23.04.2021
23.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
11:30
23.04.2021
24.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
10:00
24.04.2021
24.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
11:00
24.04.2021
24.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
12:00
24.04.2021
25.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
25.04.2021
25.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
25.04.2021
25.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
25.04.2021
26.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
26.04.2021
26.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
26.04.2021
26.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
26.04.2021
27.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
27.04.2021
27.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
27.04.2021
27.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
27.04.2021
28.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
28.04.2021
28.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
28.04.2021
28.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
28.04.2021
29.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
29.04.2021
29.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
29.04.2021
29.04.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
29.04.2021
30.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
10:00
30.04.2021
30.04.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
11:30
30.04.2021
01.05.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
10:00
01.05.2021
01.05.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
11:00
01.05.2021
01.05.2021
אזל
סיור באנז"ק - סוף שבוע ללא עלות
12:00
01.05.2021
טען עוד