17.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
17.10.2021
17.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
17.10.2021
17.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
17.10.2021
17.10.2021
אירוע סגור- קבוצת תלמידים
15:30
17.10.2021
18.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
18.10.2021
18.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
18.10.2021
18.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
18.10.2021
18.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
18.10.2021
19.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
19.10.2021
19.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
19.10.2021
19.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
19.10.2021
20.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
20.10.2021
20.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
20.10.2021
20.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
20.10.2021
21.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
21.10.2021
21.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
21.10.2021
21.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
21.10.2021
24.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
24.10.2021
24.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
24.10.2021
24.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
24.10.2021
24.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
24.10.2021
25.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
25.10.2021
25.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
25.10.2021
25.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
25.10.2021
25.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
25.10.2021
26.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
26.10.2021
26.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
26.10.2021
26.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
26.10.2021
27.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
27.10.2021
27.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
27.10.2021
27.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
27.10.2021
27.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
27.10.2021
28.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
28.10.2021
28.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
28.10.2021
28.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
28.10.2021
28.10.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
28.10.2021
טען עוד