16.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
16.06.2021
16.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
16.06.2021
17.06.2021
אזל
סיור באנז"ק - עמך
09:00
17.06.2021
17.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
17.06.2021
17.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
17.06.2021
17.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
17.06.2021
20.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
20.06.2021
20.06.2021
אזל
קבוצה
11:00
20.06.2021
20.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
20.06.2021
20.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
20.06.2021
21.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
21.06.2021
21.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
21.06.2021
21.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
21.06.2021
21.06.2021
סיור בעיר העתיקה במסגרת שבוע הספר
18:00
21.06.2021
22.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
22.06.2021
22.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
22.06.2021
22.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
22.06.2021
23.06.2021
אזל
סיור באנז"ק- ניר עד תיירות ונופש
09:00
23.06.2021
23.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
23.06.2021
23.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
23.06.2021
23.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
23.06.2021
24.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
24.06.2021
24.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
24.06.2021
24.06.2021
אזל
סיור באנז"ק- ניר עד תיירות ונופש
13:00
24.06.2021
24.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
24.06.2021
24.06.2021
אזל
סיור באנז"ק- ניר עד תיירות ונופש
15:00
24.06.2021
27.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
27.06.2021
27.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
27.06.2021
27.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
27.06.2021
28.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
28.06.2021
28.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
28.06.2021
29.06.2021
אזל
סיור באנז"ק- ניר עד תיירות ונופש
09:00
29.06.2021
29.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
29.06.2021
29.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
29.06.2021
29.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
29.06.2021
30.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
30.06.2021
30.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
30.06.2021
30.06.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
30.06.2021
01.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
01.07.2021
01.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
01.07.2021
01.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
01.07.2021
04.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
04.07.2021
04.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
04.07.2021
04.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
04.07.2021
05.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
05.07.2021
05.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
05.07.2021
05.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
05.07.2021
06.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
06.07.2021
06.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
06.07.2021
06.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
06.07.2021
07.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
07.07.2021
07.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
07.07.2021
07.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
07.07.2021
08.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
08.07.2021
08.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
08.07.2021
08.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
08.07.2021
11.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
11.07.2021
11.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
11.07.2021
11.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
11.07.2021
12.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
12.07.2021
12.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
12.07.2021
12.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
12.07.2021
13.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
13.07.2021
13.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
13.07.2021
13.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
13.07.2021
14.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
14.07.2021
14.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
14.07.2021
14.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
14.07.2021
15.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
15.07.2021
15.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
15.07.2021
15.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
15.07.2021
18.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
18.07.2021
18.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
18.07.2021
18.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
18.07.2021
19.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
19.07.2021
19.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
19.07.2021
19.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
19.07.2021
20.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
20.07.2021
20.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
20.07.2021
20.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
20.07.2021
21.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
21.07.2021
21.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
21.07.2021
21.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
21.07.2021
22.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
22.07.2021
22.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
22.07.2021
22.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
22.07.2021
25.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
25.07.2021
25.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
25.07.2021
25.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
25.07.2021
26.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
26.07.2021
26.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
26.07.2021
26.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
26.07.2021
27.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
27.07.2021
27.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
27.07.2021
27.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
27.07.2021
28.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
28.07.2021
28.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
28.07.2021
28.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
28.07.2021
29.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
29.07.2021
29.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
29.07.2021
29.07.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
29.07.2021
טען עוד