05.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
05.12.2021
05.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
05.12.2021
05.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
14:30
05.12.2021
06.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
06.12.2021
06.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
12:30
06.12.2021
07.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
10:30
07.12.2021
07.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
07.12.2021
07.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
07.12.2021
08.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
14:00
08.12.2021
08.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
15:30
08.12.2021
09.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
13:30
09.12.2021
09.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
09.12.2021
11.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
12:00
11.12.2021
12.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
12.12.2021
12.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
12.12.2021
12.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
12.12.2021
12.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
12.12.2021
13.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
13.12.2021
13.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
13.12.2021
13.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
13.12.2021
14.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
14.12.2021
14.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
11:30
14.12.2021
14.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
14.12.2021
14.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
15:00
14.12.2021
15.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
09:00
15.12.2021
15.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
10:30
15.12.2021
15.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
11:30
15.12.2021
15.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
12:30
15.12.2021
15.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
15.12.2021
15.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
15.12.2021
16.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
16.12.2021
16.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
16.12.2021
16.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
13:00
16.12.2021
16.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
16.12.2021
16.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
16.12.2021
19.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
19.12.2021
19.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
11:00
19.12.2021
19.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
19.12.2021
19.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
19.12.2021
19.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
19.12.2021
20.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
20.12.2021
20.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
20.12.2021
20.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
20.12.2021
20.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
20.12.2021
21.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
21.12.2021
21.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
12:30
21.12.2021
21.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
21.12.2021
21.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
21.12.2021
22.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
22.12.2021
22.12.2021
אירוע סגור- קבוצת מבוגרים
11:15
22.12.2021
22.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
22.12.2021
22.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
22.12.2021
23.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
23.12.2021
23.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
23.12.2021
23.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
23.12.2021
23.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
23.12.2021
25.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
12:00
25.12.2021
26.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
26.12.2021
26.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
26.12.2021
26.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
26.12.2021
26.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
26.12.2021
27.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
27.12.2021
27.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
27.12.2021
27.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
27.12.2021
28.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
28.12.2021
28.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
28.12.2021
28.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
28.12.2021
28.12.2021
אירוע סגור- קבוצת גמלאים
15:00
28.12.2021
29.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
29.12.2021
29.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
29.12.2021
29.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
29.12.2021
29.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
29.12.2021
30.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
30.12.2021
30.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
30.12.2021
30.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
30.12.2021
30.12.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
15:00
30.12.2021
טען עוד