09.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
09.05.2021
09.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
09.05.2021
09.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
09.05.2021
10.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
10.05.2021
10.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
10.05.2021
10.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
10.05.2021
11.05.2021
אזל
סיור באנז"ק- כיתות ו'- 60 תלמידים
09:00
11.05.2021
11.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
11.05.2021
11.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
11.05.2021
11.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
11.05.2021
12.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
12.05.2021
12.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
12.05.2021
12.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
12.05.2021
13.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
13.05.2021
13.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
13.05.2021
13.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
13.05.2021
18.05.2021
סיור לקיבוץ סעד
10:00
18.05.2021
19.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
19.05.2021
19.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
19.05.2021
19.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
19.05.2021
19.05.2021
אזל
סיור באנז"ק - אמנון סוכן נסיעות
14:30
19.05.2021
19.05.2021
סיור אנז"ק ניר עד תיירות אונ' ירושלים
15:30
19.05.2021
20.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
20.05.2021
20.05.2021
אזל
סיור באנז"ק - עמך
11:00
20.05.2021
20.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
20.05.2021
20.05.2021
אזל
סיור - מוזיאון האנז"ק
13:00
20.05.2021
23.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
23.05.2021
23.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
23.05.2021
23.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
23.05.2021
24.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
24.05.2021
24.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
24.05.2021
24.05.2021
אזל
סיור באנז"ק- ניר עד תיירות ונופש
13:00
24.05.2021
24.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
24.05.2021
25.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
25.05.2021
25.05.2021
אזל
יעקב לימון - קבוצת גמלאים
10:00
25.05.2021
25.05.2021
אזל
סיור באנז"ק - עמך
11:00
25.05.2021
25.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
25.05.2021
25.05.2021
אזל
מנהלת העיר העתיקה- חברת רימון תיירות - 50 מבקרים
12:30
25.05.2021
25.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
25.05.2021
26.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
26.05.2021
26.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
26.05.2021
26.05.2021
אזל
סיור אנז"ק - ברניס גמלאים
13:00
26.05.2021
26.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
26.05.2021
27.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
27.05.2021
27.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
27.05.2021
27.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
27.05.2021
30.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
30.05.2021
30.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
30.05.2021
30.05.2021
אזל
סוכנות נופש חלומות- 40 משתתפים
12:00
30.05.2021
30.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
30.05.2021
31.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
31.05.2021
31.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
31.05.2021
31.05.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
31.05.2021
03.06.2021
אזל
סיור באנז"ק - עמך
11:00
03.06.2021
07.06.2021
אזל
סיור אנז"ק - חברת תיירות ישראל מיידינג
10:30
07.06.2021
טען עוד