03.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
03.08.2021
03.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
03.08.2021
03.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
03.08.2021
04.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
04.08.2021
04.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
04.08.2021
04.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
04.08.2021
05.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
05.08.2021
05.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
05.08.2021
05.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
05.08.2021
05.08.2021
סיורי חמישי בין ערביים בעיר העתיקה
19:30
05.08.2021
08.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
08.08.2021
08.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
08.08.2021
08.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
08.08.2021
09.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
11:00
09.08.2021
09.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
09.08.2021
09.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
09.08.2021
10.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
10.08.2021
10.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
10.08.2021
10.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
10.08.2021
11.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
11.08.2021
11.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
11.08.2021
11.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
11.08.2021
12.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
12.08.2021
12.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
12.08.2021
12.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
12.08.2021
12.08.2021
סיורי חמישי בין ערביים בעיר העתיקה
19:30
12.08.2021
15.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
15.08.2021
15.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
15.08.2021
15.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
15.08.2021
16.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
16.08.2021
16.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
16.08.2021
16.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
16.08.2021
17.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
17.08.2021
17.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
17.08.2021
17.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
17.08.2021
18.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
18.08.2021
18.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
18.08.2021
18.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
18.08.2021
19.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
19.08.2021
19.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
19.08.2021
19.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
19.08.2021
19.08.2021
סיורי חמישי בין ערביים בעיר העתיקה
19:30
19.08.2021
22.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
22.08.2021
22.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
22.08.2021
22.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
22.08.2021
23.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
23.08.2021
23.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
23.08.2021
23.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
23.08.2021
24.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
24.08.2021
24.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
24.08.2021
24.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
24.08.2021
25.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
25.08.2021
25.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
25.08.2021
25.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
25.08.2021
26.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
26.08.2021
26.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
26.08.2021
26.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
26.08.2021
26.08.2021
סיורי חמישי בין ערביים בעיר העתיקה
19:30
26.08.2021
29.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
29.08.2021
29.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
29.08.2021
29.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
29.08.2021
30.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
30.08.2021
30.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
30.08.2021
30.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
30.08.2021
31.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
10:00
31.08.2021
31.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
12:00
31.08.2021
31.08.2021
סיור - מוזיאון האנז"ק
14:00
31.08.2021
טען עוד